Automatická recepcia
 Automatic reception

Postup prevzatia kľúča

The instruction to get your key


1. Zadajte číslo Vašej rezervácie
 Insert your reservation/booking number 

2. Automat Vás vyzve k úhrade platobnou kartou
Proceed a payment by credit/debit card

3. Po úhrade sa Vám otvorí box, v ktorom nájdete čip od vstupu do hotela a kľúč od izby spolu s informáciami k pobytu.
After payment, a box will open, there you will find the chip from the hotel entrance and the room key with information about the stay. 

4. Je nevyhnutné dokončiť online check-in, prístup k check-in formuláru získate o skenovaním QR kódu, ktorý nájdete spolu s kľúčom v skrinke.

It is necessary to complete the online check-in, you get access to the check-in form by scanning the QR code that you will find together with the key in the locker.

W Hotel

Opletalova 1/A, Bratislava, 841 07

+421 948 946 835

recepcia@whotel.sk

Automatickú recepciu nájdete naľavo od hlavného vchodu.

The automatic reception is located on the left side of the main entrance.